Nijkerk heeft Jacquelien de Jong aangesteld als cultuurmakelaar. In deze functie gaat ze het komende halfjaar onder meer culturele initiatieven en kunstenaars in de gemeente op de kaart zetten. Vanuit de plaatselijke praatronde De Dialoog kwam de wens naar voren om cultuur in Nijkerk beter op de kaart te zetten. De Jong: ,,De inwoners willen dat culturele initiatieven zichtbaarder worden in de stad, maar er was geen aanspreekpunt.’’

De Jong is er inmiddels achter dat er in Nijkerk meer speelt op het culturele vlak dan ze dacht. ,,Zo ontdekte ik dat er heel veel koren zijn en twee gitaarscholen. Er gebeurt heel veel op het gebied van muziek. Gluren bij de Buren is door een groep enthousiaste inwoners naar de gemeente gehaald, wat een mooie, hedendaagse vorm is om mensen met kunst en cultuur in contact te brengen.’’

Stimuleren
Als culturele pleitbezorger gaat De Jong ook kunst en cultuur stimuleren. Met Nijkerk Sportief en Gezond is ze bezig met het boekje Sjors Sportief en Sjors Creatief, waarin sport- en cultuuraanbieders de jeugd van Nijkerk kunnen laten zien wat ze in huis hebben. ,,Er hebben zich er al dertig aangemeld. Doel is dat kinderen eens komen kijken en hopelijk later lid worden van een vereniging of instelling.’’

Als kwartiermaker gaat ze ook aan de slag om verschillende personen en instanties met elkaar in contact te brengen.

,,Het zou heel leuk zijn, als er op cultureel gebied nieuwe activiteiten of evenementen ontstaan. Je zou kunnen denken aan een artist in residence waarbij een kunstenaar voor een bepaalde tijd gebruikmaakt van een lege ruimte in een school of bij een bedrijf. In ruil daarvoor doet de kunstenaar iets terug door een activiteit te organiseren.’’

,,Ik sta ook open voor initiatieven vanuit de samenleving. Zo houd ik met Nijkerk Sportief en Gezond in februari een sport, cultuur- en gezondheidsmarkt waar alle aanbieders of personen op het gebied van sport, kunst, cultuur en gezondheid zich gratis mogen presenteren.’’

Er gebeurt in Nijkerk veel meer op cultuurgebied dan ik dacht. Jacquelien de Jong

Terug naar nieuwsoverzicht