Campagne positieve sportcultuur

De stichting Sportkanjers heeft zich ten doel gesteld om het opvoedkundig klimaat in de sport te versterken. Het door een groot aantal (landelijke) partners ondertekende sportakkoord, met daarbinnen de pijler ‘positieve sportcultuur’, sluit helemaal aan op onze ambities. Juist om deze ambities waar te maken op lokaal niveau hebben we de campagne positieve sportcultuur ontwikkeld. We zetten met de campagne in op structurele aandacht en cultuurverandering binnen het bewegingsonderwijs, de kinderopvang en de sport. De instrumenten die we inzetten zijn;

1: Advisering met betrekking tot beleidsmatige verankering
2: Scholing van het vrijwillig- en professionele kader
3: Activiteiten gericht op specifieke doelgroepen.
4: Beschikbaar stellen van kennis.

Vanzelfsprekend laten we de campagne aansluiten bij bestaande uitvoeringsplannen van de gemeente en/of buurtsportcoachteams.

Bron: Nationaal sportakkoord. Sport verenigt Nederland

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem direct contact op