Missie

Sportkanjers is ontstaan met als doel om het pedagogisch sportklimaat te verbeteren. We hebben de overtuiging, gesteund door meerdere onderzoeken, dat bewegen en sport een ideaal middel is om kinderen sociaal en emotioneel zich te laten ontwikkelen. Bij sportkanjers hechten we veel waarde aan de eigen identiteit van kinderen en hun verlangen om gewaardeerd te worden om hoe ze zijn.

Wij geloven er heilig in dat iedereen die met kinderen en sport te maken heeft ook de titel ‘’opvoeder in de sport’’ draagt. Sportkanjers is er voor iedereen in de sport die betekenis wil geven aan het feit dat sport en bewegen meer is dan puur motorisch. Met als uiteindelijk doel dat kinderen in staat worden gesteld om hun beste zelf te worden.

Meer informatie?

Neem gerust contact op voor meer informatie. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Neem direct contact op